Đất có quy hoạch ở xã Thiệu Hợp, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Thiệu Hợp, Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

Thiệu Hợp là một trong 25 xã và thị trấn của huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm ở phía bắc của huyện, thuộc tả ngạn sông Chu. Hiện nay xã có các làng Chấn Long, Yên Xá, Nam Bằng và Bắc Bằng, Thắng Long. Các làng trên lại chia thành 9 thôn, gồm: Quản Xá 1, Quản Xá 2, Nam Bằng 1, Nam Bằng 2, Bắc Bằng, Chấn Long 1, Chấn Long 2, Thắng Long, Hợp Thắng.

Địa bàn xã Thiệu Hợp có nhiều khu đất dính quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.

Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn xã Thiệu Hợp có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thiệu Hóa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt vào năm 2021.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong vòng tròn màu xanh là một số khu đất dính quy hoạch ở xã Thiệu Hợp thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thiệu Hóa:

Đất có quy hoạch ở xã Thiệu Hợp, Thiệu Hoá, Thanh Hoá - Ảnh 1.

Khu đất dính quy hoạch của xã Thiệu Hợp thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thiệu Hóa.

Đất có quy hoạch ở xã Thiệu Hợp, Thiệu Hoá, Thanh Hoá - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thiệu Hóa được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt năm 2021, xã Thiệu Hợp hiện có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án sau:

Khu thương mại dịch vụ thôn Quản Xá; Khu Thương mại, dịch vụ thôn Nam Bằng 1; Đường giao thông thôn Nam Bằng 2; Nhà văn hóa thôn Nam Bằng 2; Điểm xen cư thôn Chấn Long; Khu dân cư thôn Quản Xá;...

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT DÍNH QUY HOẠCH Ở XÃ THIỆU HỢP thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm những khu đất dính quy hoạch ở xã Thiệu Hợp TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).