Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, năm 2021

Theo kế hoạch sử dụng đất, huyện Hà Trung Cho phép 06 công trình, dự án thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Trong đó tại thị trấn Hà Trung có 01 dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa

Thị trấn Hà Trung (thường được gọi không chính thức là thị trấn Đò Lèn hay thị trấn Lèn), diện tích quy hoạch định định hướng đến năm 2020 được xác định như sau: phía Bắc giáp chân núi phía Đông Bắc xã Hà Bình, phía Nam giáp sông Lèn, phía Đông giáp xã Hà Vân, Hà Lai, Hà Lâm; phía Tây giáp xã Hà Tân, Hà Đông.

Theo quyết định số 5113/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, ranh giới mới của thị trấn sẽ được mở rộng như sau: Phía Bắc giáp xã Hà Bình, xã Hà Lai; Phía Nam giáp Sông Lèn; Phía Đông giáp xã Hà Thái, xã Lĩnh Toại; Phía Tây giáp các xã Hà Tân, Hà Đông và Hà Ngọc; tổng diện tích khoảng 2.300 ha.

Theo Quyết định số 5623/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc chấp thuận cho phép các công trình, dự án thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hà Trung, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép 06 công trình, dự án được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hà Trung với tổng diện tích 12,59 ha.

Trong đó, tại địa bàn thị trấn Hà Trung, có một dự án xưởng sản xuất, gia công đồ gỗ Mỹ nghệ của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dự.

Tham khảo thêm: Kế hoạch sử dụng đất trị trấn Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, năm 2021  - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình) Theo Quyết định số 5623/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc chấp thuận cho phép các công trình, dự án thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hà Trung, UBND tỉnh Thanh Hóa.

Xem chi tiết danh sách các công trình, dự án được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 ở huyện Hà Trung TẠI ĐÂY.

Xem và tải về Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Hà Trung giai đoạn 2021-2030 định hướng 2045 TẠI ĐÂY.

Xem thêm kế hoạch sử dụng đất huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, năm 2021. TẠI ĐÂY.