Quy hoạch

Đất dính quy hoạch ở xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội

Các khu đất dính quy hoạch ở xã Đồng Thái, huyện Ba Vì theo bản đồ sử dụng đất.

Xã Đồng Thái có diện tích 8,24 km², nằm ở phía Tây Bắc huyện Ba Vì. Xã này giáp với nhiều xã khác ở huyện Ba Vì.

Cụ thể, phía Đông xã Đồng Thái giáp các xã Phú Châu và Phú Phương (huyện Ba Vì); phía Tây giáp các xã Phú Sơn và Thái Hòa (huyện Ba Vì); phía Nam giáp xã Vật Lại (huyện Ba Vì), phía Bắc giáp xã Vạn Thắng (huyện Ba Vì).

Địa bàn xã Đồng Thái có nhiều khu đất dính quy hoạch. Đất dính quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn  Đồng Thái được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì. Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu đỏ là một số khu đất dính quy hoạch ở xã Đồng Thái:

Đất dính quy hoạch ở xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội - Ảnh 1.

Một số khu đất dính quy hoạch của xã Đồng Thái trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì.

Đất dính quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội - Ảnh 2.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì đến năm 2030.

Đất dính quy hoạch ở xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội - Ảnh 3.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Đồng Thái hiện có một số dự án sẽ thu hồi đất để triển khai như: Trường mần non Đồng Thái; Đường tỉnh lộ 411; Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 411C;...

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT DÍNH QUY HOẠCH Ở XàĐỒNG THÁI thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì tại đây.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).

Bản đồ quy hoạch
 
chọn