Đất ở Bắc Giang: Hai phiên trúng đấu giá tăng hàng chục tỷ đồng so với khởi điểm

Ngày 14/3, UBND huyện Yên Dũng tổ chức phiên đấu giá đất tại xã Nội Hoàng; UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức phiên đấu giá đất tại thị trấn Đồi Ngô. Kết thúc, giá trúng tăng hàng chục tỷ đồng so với khởi điểm.
Đất ở Bắc Giang: Hai phiên trúng đấu giá tăng hàng chục tỷ đồng so với khởi điểm - Ảnh 1.

Khu vực đấu giá đất tại xã Nội Hoàng, Yên Dũng. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Cụ thể, UBND huyện Lục Nam tổ chức đấu giá 36 lô đất tại khu dân cư mới thôn Chàng 1, thị trấn Đồi Ngô với tổng diện tích hơn 3.464 m2 với giá khởi điểm hơn 18 tỷ đồng. Diện tích các lô đất từ 85 m2 đến hơn 150 m2. Kết quả, tất cả các lô đất đều có khách hàng trúng đấu giá với tổng giá trị hơn 39 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 21 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Lô đất có giá trị trúng cao nhất gần 1,23 tỷ đồng.

UBND huyện Yên Dũng tổ chức đấu giá 43 lô đất tại khu hạ tầng đất ở và kinh doanh dịch vụ xã Nội Hoàng với tổng diện tích 3.470 m2. Toàn bộ các lô đất trên đều có khách hàng trúng đấu giá với tổng giá trị gần 160 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm 71 tỷ đồng. Lô đất có giá trị trúng đấu giá cao nhất gần 5,7 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm hơn 2,1 tỷ đồng.

Được biết, trước đó, trong tháng 2/2021 UBND huyện Lục Nam đã tổ chức hai phiên đấu giá đất, giá trị trúng đấu giá chênh lệch so với giá khởi điểm 32 tỷ đồng. 

UBND huyện Yên Dũng tổ chức 1 phiên đấu giá đất tại xã Nội Hoàng, tổng giá trị khách hàng trúng chênh lệch so với giá khởi điểm 67 tỷ đồng.

chọn