Đấu giá 17 lô đất tại Mê Linh, giá trúng cao nhất hơn 85 triệu đồng/m2

Trong phiên đấu giá 17 lô đất ngày 3/6 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh thực hiện, giá trúng cao nhất 85,5 triệu đồng/m2, số tiền thu về chênh gần 40 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Sáng 3/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh và Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia tổ chức thành công phiên đấu giá đối với 17 thửa đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm. Tổng giá khởi điểm là 58,96 tỷ đồng, tổng giá trúng là 98,36 tỷ đồng, chênh 39,4 tỷ đồng.

Tổng diện tích khu đấu giá là 1.858,9 m2 (diện tích mỗi thửa từ 87,75 m2 đến 171,67 m2), giá khởi điểm từ 27,1 triệu đồng đến 35,2 triệu đồng/m2.

Cụ thể, 9 lô đất ký hiệu từ 01 - 09, có diện tích từ 95,6 đến 129,7m2, giá khởi điểm 35,2 triệu đồng/m2, số tiền đặt cọc là 650 triệu đồng/lô; 8 lô đất ký hiệu 10 - 17, có diện tích từ 87,8 - 145 m2, giá khởi điểm 27,1 triệu đồng/m2, số tiền đặt cọc là 450 triệu đồng/lô.

17 thửa đất được đấu giá thành công ngày 3/6.

Kết quả lô 01 có diện tích 129,7m2 nằm ở vị trí lô góc có mức giá trúng cao nhất 85,5 triệu đồng/m2, tương đương gần 11,1 tỷ đồng. Lô đất 02 có diện tích 95,6m2, giá trúng là 75,5 triệu đồng/m2, tương đương hơn 7,22 tỷ đồng.

Một số nhà đầu tư mua được đất sát giá so với giá khởi điểm. Cụ thể, lô 10 có diện tích 126,5 m2, giá trúng 28,6 triệu đồng/m2, tương đương hơn 3,6 tỷ đồng, chênh khoảng 190 triệu đồng. Lô 14 có diện tích 88m2, giá trúng 33,7 triệu đồng/m2, tương đương gần 2,97 tỷ đồng, chênh 580 triệu đồng.

Trước đó, năm 2021, tuy ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng huyện Mê Linh vẫn tổ chức thành công 8 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, với tổng số tiền trúng đấu giá 407,45 tỷ đồng.

chọn