Đấu giá 24 ô đất tại huyện Yên Lập, Phú Thọ

UBND huyện Yên Lập phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ sẽ công khai đấu giá 24 ô đất vào ngày 5/4 tới đây.
Đấu giá 24 ô đất tại huyện Yên Lập, Phú Thọ  - Ảnh 1.

Huyên Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng 24 ô đất ở thuộc địa bàn khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh; khu Đình A, xã Lương Sơn; khu 2, xã Xuân Thủy, huyện Yên lập, tỉnh Phú Thọ. 

Số lượng cụ thể như sau: 3 ô đất tại Khu Đình A, xã Lương Sơn; 18 ô đất tại Khu 2, xã Xuân Thủy; 3 ô đất tại Khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh. 

Các ô đất đấu giá có diện tích từ 110 m2 đến 271,5 m2. Giá khởi điểm từ 2,2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước từ 30 triệu đồng đến 80 triệu đồng. 

24 ô đất này đã được UBND huyện Yên Lập thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

Dưới đây là thông tin chi tiết các ô đất đấu giá: 

Đấu giá 24 ô đất tại huyện Yên Lập, Phú Thọ  - Ảnh 2.

Đấu giá 24 ô đất tại huyện Yên Lập, Phú Thọ  - Ảnh 3.

(Ảnh chụp màn hình).

Các khu đất được đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, bước giá 50.000 đồng/m2.

Người đăng ký tham gia đấu giá sẽ thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá, phiếu trả giá hợp lệ và tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 17/3 đến 16h30 ngày 2/4 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ; và Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Yên Lập.

Cá nhân, tổ chức có thể liên lạc với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ để xem tài sản trong hai ngày 22/3 và 23/3. 

Khách hàng nộp hồ sơ cùng với phiếu trả giá qua đường bưu điện từ ngày 17/3 đến ngày 2/4 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. 

Thời hạn nộp tiền đặt trước trong ba ngày từ ngày 31/3 đến ngày 2/4 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 5/4 tại Hội trường UBND xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. 


chọn