Đấu giá 53 lô đất tại thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, khởi điểm từ 590 triệu đồng/lô

53 lô đất thuộc Khu dân cư Gò Dừa, thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, có diện tích từ 140 đến 150 m²/lô.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 53 lô đất thuộc Khu dân cư Gò Dừa, thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích các lô đất từ 140 đến 150 m²/lô. 

53 lô đất có mức giá khởi điểm từ 590,74 đến 632,94 triệu đồng/lô. Bước giá là 5 triệu đồng/lô đất. 

TT

Số thửa

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

I

LK 01

1

175

21

150

632.940.000

500.000

126.000.000

2

176

21

150

632.940.000

500.000

126.000.000

3

177

21

150

632.940.000

500.000

126.000.000

4

178

21

150

632.940.000

500.000

126.000.000

5

179

21

158,1

700.475.000

500.000

140.000.000

II

LK 02

6

671

18

158,1

700.475.000

500.000

140.000.000

7

672

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

8

673

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

9

674

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

10

675

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

11

676

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

12

677

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

13

678

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

14

679

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

15

680

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

16

681

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

17

682

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

18

683

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

19

684

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

20

685

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

21

686

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

22

687

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

23

688

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

24

689

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

25

690

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

26

691

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

27

692

18

140

590.744.000

500.000

118.000.000

III

LK 03

28

709

18

150

632.940.000

500.000

126.000.000

29

957

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

30

958

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

31

959

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

32

960

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

33

963

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

34

964

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

IV

LK 04

35

966

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

36

967

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

37

968

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

38

969

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

39

970

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

40

971

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

41

972

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

42

973

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

43

974

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

44

975

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

45

976

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

46

977

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

47

978

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

48

979

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

49

980

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

50

981

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

51

982

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

52

983

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

53

984

22

150

632.940.000

500.000

126.000.000

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ và UBND xã Phổ Cường từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10h ngày 18/10 (trong giờ hành chính); hoặc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10h ngày 19/10 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ và UBND xã Phổ Cường từ 7h đến 10h30, ngày 18/10; và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11h, ngày 19/10 (trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ từ ngày 19/10 đến trước 14h, ngày 20/10 (trong giờ hành chính). 

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức lúc 7h30, ngày 22/10 tại Hội trường UBND xã Phổ Cường.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại 0255.3837266.

chọn