Tags

Đấu giá đất TP Sầm Sơn

Tìm theo ngày
Thông tin đấu giá đất TP Sầm Sơn mới nhất

Thông tin đấu giá đất TP Sầm Sơn mới nhất

Thông tin đấu giá đất thành phố Sầm Sơn sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực đấu giá tại 8 phường và 3 xã trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Cụ thể:

Gồm, 3 xã: Đấu giá đất ở xã Quảng Đại, Quảng Hùng và Quảng Minh.

Tại 8 phường: Đấu giá đất ở phường Bắc Sơn, Quảng Châu, Quảng Cư, Quảng Thọ, Quảng Tiến, Quảng Vinh, Trung Sơn và Trường Sơn

Bên cạnh đó, đấu giá đất Sầm Sơn cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin đấu giá đất gồm có vị trí, diện tích khu đất đấu giá theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn và huyện trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. 

- Thời hạn sử dụng của khu đất đấu giá.  

- Giá khởi điểm và giá đặt trước của khu đất được đấu giá. 

- Sơ đồ khu đất được đấu giá.

- Hình ảnh mô tả khu đất được đấu giá.

Mục đích chính của “đấu giá đất thành phố Sầm Sơn”

Mục tiêu chính của việc đấu giá đất thành phố Sầm Sơn là:

- Giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế.

- Tạo cơ sở cho sự phát triển thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản.

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.