Đầu tư cao tốc Dầu Giây - Tân Phú theo phương thức PPP

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú với tổng chiều dài khoảng 60 km, mức đầu tư gần 8.366 tỷ đồng, sẽ được áp dụng phương thức PPP.

Theo Báo Chính phủ, ngày 6/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Mục tiêu dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 20; hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ các tuyến cao tốc có năng lực lớn, an toàn giao thông và tốc độ cao trên hành lang vận tải TP HCM - Dầu Giây - Liên Khương.

Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú với tổng chiều dài khoảng 60 km; đầu tư xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h. Địa điểm thực hiện tại tỉnh Đồng Nai.

Dự kiến thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án từ năm 2021 - 2025. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT).

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án gần 8.366 tỷ đồng. Phần vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp khoảng gần 7.066 tỷ đồng. Phần vốn nhà nước tham gia trong dự án khoảng 1.300 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, triển khai thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, cân đối bố trí nguồn vốn nhà nước trong Dự án để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

chọn
6 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030
Quảng Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.