Đề xuất đổi học phí thành 'giá dịch vụ đào tạo': Việc thu học phí đã được đổi mới theo Luật Giá?

Ban soạn thảo Dự thảo Luật Giáo dục đại học đã cung cấp một số thông tin liên quan đến đề xuất đổi thuật ngữ từ 'học phí' sang 'giá dịch vụ đào tạo'.
co quan soan thao luat giao duc dai hoc noi gi ve hoc phi va gia dich vu dao tao Sở GD&ĐT Hà Nội nói lý do đề xuất tăng học phí trường phổ thông
co quan soan thao luat giao duc dai hoc noi gi ve hoc phi va gia dich vu dao tao Không đồng ý thay thuật ngữ học phí thành giá dịch vụ đào tạo
co quan soan thao luat giao duc dai hoc noi gi ve hoc phi va gia dich vu dao tao Đề Hóa học THPT số 2: 145 câu hỏi lý thuyết hữu cơ cấp độ nhận biết, thông hiểu
co quan soan thao luat giao duc dai hoc noi gi ve hoc phi va gia dich vu dao tao Nhớ kĩ 4 bước làm và 5 dạng câu hỏi thường gặp để 'ăn trọn' 3 điểm phần đọc hiểu Tiếng Anh

Ngày 30/5, báo cáo Uỷ ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội không nhất trí việc thay thuật ngữ 'học phí' bằng 'giá dịch vụ đào tạo' như thể hiện trong Dự thảo Luật.

Cơ quan phụ trách soạn thảo Luật Giáo dục đại học đã thông tin như sau:

Ý kiến của cơ quan thẩm tra chủ yếu là về sử dụng thuật ngữ, không phải vấn đề quan điểm điều chỉnh pháp luật.

Theo quy định của Luật phí, lệ phí hiện nay thì học phí được chuyển sang thực hiện theo cơ chế tính giá dịch vụ theo quy định của Luật Giá. Tuy nhiên, ở mức độ nhất định, với những khoản mà người học phải đóng góp cho quá trình học, thuật ngữ học phí vẫn nên sử dụng để đảm bảo tính thông dụng, dễ hiểu, dễ áp dụng.

co quan soan thao luat giao duc dai hoc noi gi ve hoc phi va gia dich vu dao tao

Ban soạn thảo đang lấy ý kiến Dự thảo Luật Giáo dục đại học trong đó có đề xuất đổi thuật ngữ 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo'. Ảnh: Đình Tuệ.

Điều 105 Dự thảo sửa Luật Giáo dục vẫn quy định về học phí. Tuy nhiên, cơ chế xác định và thu học phí đã được đổi mới theo Luật Giá. Điều 105 nêu trên quy định: Mức thu học phí được xác định theo cơ chế giá dịch vụ giáo dục, đào tạo. Nội dung này được cơ quan thẩm tra rất đồng thuận.

Về tên gọi của được viện dẫn sang Điều 105 nêu trên; nghĩa là, đối với khoản tiền mà người học phải đóng cho quá trình học vẫn được quy định là học phí.

Về nội dung, đối với dịch vụ do Nhà nước đặt hàng đào tạo và cấp kinh phí để thực hiện và đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập,các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khung giá và giá cụ thể.

Đối với các dịch vụ không sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, cơ sở giáo dục đại học xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật. Các mức này đều được tính theo cơ chế tính giá và phải được công bố công khai cho từng năm học, khoá học cùng với thông báo tuyển sinh.

Quy định như trên với mục đích để đảm bảo đổi mới căn bản về tài chính giáo dục đại học, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam, minh bạch để người học lựa chọn các chương trình, cơ sở đào tạo phù hợp.

Tuy nhiên, Dự thảo mới được đưa ra xin ý kiến Quốc Hội và toàn xã hội. Ban soạn thảo sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý để hoàn thiện Dự thảo trong thời gian tới.

co quan soan thao luat giao duc dai hoc noi gi ve hoc phi va gia dich vu dao tao Sở GD&ĐT Hà Nội nói lý do đề xuất tăng học phí trường phổ thông

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có tờ trình báo cáo lãnh đạo thành phố về lộ trình tăng học phí với học sinh phổ thông.

co quan soan thao luat giao duc dai hoc noi gi ve hoc phi va gia dich vu dao tao Bộ Giáo dục đề nghị đổi 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo'

Trình bày trước Quốc hội sáng 30-5 các nội dung sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học, bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề ...

chọn