ĐHĐCĐ bất thường Viglacera: Ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục giữ ghế TGĐ sau nghỉ hưu, doanh thu toàn tổng công ty ước vượt 1 tỷ USD

Theo Viglacera, doanh thu toàn tổng công ty 8 tháng đầu năm là 15.515 tỷ đồng, ước cả năm là 24.657 tỷ đồng, tương ứng 100% kế hoạch năm và tăng trưởng 31% so với năm ngoái.

 Ban chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường Viglacera diễn ra sáng nay. (Ảnh: Thu Thủy).

Tổng công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán: VGC) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào sáng nay (7/9), chủ yếu thông qua các vấn đề về nhân sự cấp cao của doanh nghiệp.

Trong đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty được hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/9. Song, ông Tuấn sẽ tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc và ký hợp đồng lao động với Viglacera đến hết nhiệm kỳ tháng 7/2024.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1961, công tác tại Viglacera từ năm 1995. Ông Tuấn được bổ nhiệm vào HĐQT và giữ vị trí Tổng giám đốc công ty từ năm 2009 cho đến nay.

Về vị trí thành viên HĐQT còn trống sau khi ông Nguyễn Anh Tuấn hưởng chế độ hưu trí sẽ do người được Bộ Xây dựng đề cử là bà Trần Thị Minh Loan đảm nhiệm. Bà Loan sinh năm 1979, là một Thạc sỹ Kinh tế và hiện đang là Giám đốc Ban Tài chính kế toán của công ty.

 Tân thành viên HĐQT Trần Thị Minh Loan cùng các thành viên còn lại trong HĐQT Viglacera. (Ảnh: Thu Thủy).

Bên cạnh đó, đại hội bất thường của Viglacera cũng thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm nay bằng tiền tỷ lệ 10%. Cổ đông sẽ nhận được 1.000 đồng với mỗi cổ phiếu VGC đang sở hữu. Với hơn số lượng cổ phần đang lưu hành, Viglacera dự kiến chi ra gần 450 tỷ cho đợt thanh toán cổ tức này.

Trong đại hội thường niên trước đó, doanh nghiệp đã công bố kế hoạch cổ tức năm 2022 dự kiến là 16% vốn điều lệ.

Công ty cũng thông qua kế hoạch đầu tư tại Dominica,điểm đầu tư nước ngoài thứ hai của Viglacera sau Cuba. Cụ thể, công ty cho biết sẽ bổ sung vào kế hoạch đầu tư phát triển năm nay về chủ trương khảo sát lập phương án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư để đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư khu công nghiệp, khu đô thị tại quốc gia này. 

 Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tuấn cùng Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn tại cuộc họp. (Ảnh: Thu Thủy).

Nửa đầu năm, Viglacera ghi nhận lợi nhuận trước thuế sau soát xét của doanh nghiệp đạt 1.740 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra cho cả năm 2022 (1.700 tỷ đồng). Riêng công ty mẹ đạt 1.374 tủ đồng lãi trước thuế, tương ứng 115% kế hoạch năm nay.

Theo Viglacera, doanh thu toàn tổng công ty 8 tháng đầu năm là 15.515 tỷ đồng, ước cả năm là 24.657 tỷ đồng, tương ứng 100% kế hoạch năm và tăng trưởng 31% so với năm ngoái.

Doanh thu hợp nhất 8 tháng đầu năm là 10.194 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm là 16.574 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm và tăng trưởng 48% so với thực hiện năm 2021. Doanh thu công ty mẹ cả năm dự kiến đạt 6.778 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch và tăng trưởng 24% so với năm trước.

 Toàn cảnh đại hội. (Ảnh: Thu Thủy).

 

chọn
Đà Nẵng phát triển đô thị mới về phía tây và tây bắc, huyện Hòa Vang sẽ lên thị xã với tốc độ đô thị hóa mạnh
Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa lớn hơn 85%, đủ điều kiện thành lập Thị xã, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường.