DIC Corp báo lãi kỷ lục 631 tỷ nhờ đánh giá lại tồn kho

Kết thúc năm 2020, DIC Corp ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế đạt 631 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2019 và đây cũng là mức lãi cao nhất từ trước đến nay.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần giảm 27% so với cùng kỳ, xuống mức 624 tỷ đồng.

Chiếm chủ yếu doanh thu trong quý của DIG vẫn là kinh doanh bất động sản (435 tỷ đồng). Doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu xây lắp đều có sự tăng trưởng nhẹ, lần lượt ghi nhận 66 tỷ đồng; 54 tỷ đồng và 43 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp ghi nhận giá vốn bán hàng trong quý 454 tỷ đồng, giảm 15% so với quý IV/2019. Lợi nhuận gộp của DIG giảm đáng kể, từ 321 tỷ đồng xuống còn 170 tỷ đồng. 

Các chi phí khác như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm so với cùng kỳ. 

Doanh thu từ hoạt động tài chính của DIG cũng giảm mạnh 93% xuống 9 tỷ đồng, do không phát sinh doanh thu nhượng bán các khoản đầu tư như cùng kỳ năm trước. 

Thay vào đó, doanh nghiệp phát sinh thu nhập khác 589 tỷ đồng chênh lệch do đánh giá tồn kho. Kết quả, DIG báo lãi sau thuế 510 tỷ đồng trong quý IV, tăng 54% so với cùng kỳ. 

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.489 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 641 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 51% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 631 tỷ đồng, tăng gần 50%. Đây cũng là mức lãi cao nhất của DIG từ trước đến nay.

Tại ngày 31/12/2020, tài sản của DIG tăng 44% so với thời điểm đầu năm, lên mức 11.814 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh các khoản phải thu dài hạn từ CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân (1.298 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư Đức Hòa III - Resco (1.729 tỷ đồng).

Danh mục xây dựng dở dang dài hạn của DIG có giá trị hơn 86 tỷ đồng, tập trung tại hai dự án Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Ba Sao và dự án nhà máy gạch men.

Tài sản ngắn hạn của DIG (7.297 tỷ đồng) không có nhiều biến động, chiếm chủ yếu là hàng tồn kho với chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án KĐT mới Nam Vĩnh Yên (2.110 tỷ đồng); KĐT du lịch sinh thái Đại Phước (532 tỷ đồng); Khu dân cư Hiệp Phước, Nhơn Trạch (313 tỷ đồng); khu phức hợp Cap Saint Jacques (348 tỷ đồng);...

DIC Corp lãi ròng hơn 600 tỷ đồng nhờ đánh giá tồn kho  - Ảnh 2.

Danh mục hàng tồn kho tại ngày 31/12/2020 của DIG. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 DIC Corp).

Tại thời điểm ngày 31/12/2020, nợ phải trả của DIG tăng 68% so với đầu năm, lên mức 7.033 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 85% (5.995 tỷ đồng).

Trong năm 2020, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DIG ghi nhận 1.938 tỷ đồng, trong khi năm 2019 chỉ là 20 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT DIG vừa bổ sung tờ trình về định hướng phát triển nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch thu xếp tài chính năm 2021.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 - 2025, DIG đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phần cho cổ đông, nhà đầu tư; giữ lại nguồn lợi nhuận bằng cách chia cổ tức hàng bằng cổ phiếu; phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên; phát hành trái phiếu chuyển đổi,...

Dự kiến, vào cuối năm 2025, tổng nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển của doanh nghiệp đạt trên 30.000 tỷ đồng. Trong đó, thu xếp nguồn vay, huy động của các định chế tài chính trên 20.000 tỷ đồng qua các hình thức vay tín dụng trung dài hạn, phát hành trái phiếu.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu vốn hóa thị trường đạt 40.000 - 50.000 tỷ đồng, quy mô doanh nghiệp lọt top cao của khối doanh nghiệp bất động sản trên sàn chứng khoán với tổng tài sản xấp xỉ 45.000 - 50.000 tỷ đồng.


chọn