Điều chỉnh hướng mở đường vành đai phía bắc Quảng Nam, vượt cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đường vành đai phía bắc tỉnh Quảng Nam được điều chỉnh hướng tuyến đi thẳng vượt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kết nối vào cầu Quảng Đà, không đi trùng tỉnh lộ 605.

Ngày 21/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường vành đai phía bắc tỉnh.

Theo dự thảo, đường vành đai phía bắc tỉnh Quảng Nam được điều chỉnh hướng tuyến đi thẳng vượt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kết nối vào cầu Quảng Đà, không đi trùng đường ĐT.605; tổng chiều dài tuyến khoảng 4,6 km. Tuyến đường này bao gồm hai đoạn.

Đoạn 1 có hướng tuyến đi trùng đoạn tuyến từ cầu vượt đường sắt và sông Bầu Sáu đến đường ĐT 605 (điểm đầu Km 0+00,00) tại tim giao nút số N3; điểm cuối (Km 1+360) khớp nối vào đường ĐT 605, lý trình Km7+784,42), chiều dài khoảng 1,36 km. Cầu vượt đường sắt trên tuyến có chiều dài khoảng khoảng 213,5 m và cầu vượt sông Bàu Sáu chiều dài cầu khoảng 172,5 m. Phạm vi GPMB theo mặt cắt ngang quy hoạch 27 m.

Đoạn 2 có điểm đầu đoạn tuyến tại Km 7+784,42 thuộc lý trình đường ĐT 605, hướng tuyến đi về phía Tây đường ĐT605, vượt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km 8+600, giáp nối với dự án Cầu Quảng Đà; chiều dài khoảng 3,3 km. Cầu vượt cao tốc có chiều dài khoảng khoảng 161 m.

Hồi cuối tháng 2, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có Tờ trình gửi HĐND tỉnh khóa X về việc điều chỉnh chủ trường đầu tư cho đường vành đai phía bắc tỉnh Quảng Nam.

Mục tiêu đầu tư tuyến đường nhằm hoàn thiện hệ thống đường giao thông liên kết giữa vùng Đông, vùng Tây hai khu vực phía bắc tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, trong quá trình khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án có thay đổi hướng tuyến, đoạn 2 không đi trùng với tuyến đường ĐT.605 hiện trạng, mà cơ bản nối thẳng điểm cuối của đoạn 1 với điểm đầu của đoạn 3 (Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã thống nhất về nguyên tắc việc xây dựng nút giao khác mức giữa tuyến đường này với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi)

Cụ thể, hướng tuyến đoạn 2 đi thẳng giúp rút ngắn được thời gian lưu thông cho các phương tiện, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông do yếu tố kỹ thuật ít nút giao cắt, xóa bỏ được đường ngang đường sắt tại Km 808+370, ngoài ra hướng tuyến thay đổi chủ yếu đi qua khu vực đất trống, đồng ruộng, không ảnh hưởng đất quy hoạch đất quốc phòng, đất rừng phòng hộ nên khả năng giải phóng mặt bằng nhanh, đồng thời có thể tạo quỹ đất lớn hai bên đường…

Đây là dự án nhóm B, chủ đầu tư là UBND TX Điện Bàn, địa điểm thực hiện dự án nằm tại TX Điện Bàn. Tổng mức đầu tư của dự án được HĐND tỉnh phê duyệt từ năm 2021 là 498 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 398 tỷ đồng và ngân sách tỉnh là 100 tỷ đồng.

chọn
Đèo Cả lấn sân bất động sản, bắt tay 4 doanh nghiệp làm khu đô thị gần 7.400 tỷ đồng ở TP Bắc Giang
Dự kiến từ tháng 9/2024, liên danh REQ - Thành Lợi - Lan Hạ - Đèo Cả - Tân Thành sẽ bắt đầu thi công các hạng mục tại Khu đô thị phía Tây Nam TP Bắc Giang. Theo chủ trương được phê duyệt, tổng mức đầu tư của dự án này là 7.387 tỷ đồng.