Điều chuyển quốc lộ 2B qua Vĩnh Phúc thành đường địa phương

Tuyến quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được điều chuyển từ quốc lộ thành đường địa phương và bàn giao cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, đầu tư theo quy định.
Điều chuyển quốc lộ 2B qua Vĩnh Phúc thành đường địa phương - Ảnh 1.

Quốc lộ 2B từ Dốc Láp đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc). (Ảnh: Google Maps).

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh tuyến quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ra khỏi Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định việc điều chuyển tuyến quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ quốc lộ thành đường địa phương và bàn giao cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, quốc lộ 2B từ Dốc Láp đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc), dài 25 km được hoàn thiện nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường đô thị, đoạn còn lại tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn xe.

chọn