Doanh nghiệp khoáng sản sẽ phải dừng khai thác nếu 'nợ đọng' thuế

Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản sẽ không được cấp quyền khai thác nếu nợ đọng thuế quá lâu. Đó là ý kiến của lãnh đạo Bộ Tài chính.
doanh nghiep khoang san se phai dung khai thac neu no dong thue Vì sao nhiều đề xuất tăng thuế bị phản ứng?
doanh nghiep khoang san se phai dung khai thac neu no dong thue Bộ Tài chính ra quy định mới, DN kêu trời
doanh nghiep khoang san se phai dung khai thac neu no dong thue
Doanh nghiệp khai thác khoáng sản sẽ phải dừng khai thác nếu nợ thuế "chây ì".

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã có ý kiến sau khi các đơn vị báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước, Ngân sách Trung ương tháng 8/2017 và 8 tháng đầu năm.

Theo đó, Thứ trưởng giao Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với Vụ Hành chính sự nghiệp và các đơn vị liên quan trao đổi với các cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường để rà soát, xác định số thu cấp quyền khai thác khoáng sản từ nay đến cuối năm.

Rà soát số nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, chi tiết từng đơn vị, từng cục thuế, đồng thời dự thảo chỉ đạo các đồng chí Cục trưởng cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền không tiếp tục cấp quyền khai thác đối với các doanh nghiệp còn nợ đọng.

Tổng cục Thuế cũng còn được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp rà soát, đánh giá số thu lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Đánh giá việc thu, nộp cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, công ty mà nhà nước nắm cổ phần chi phối. Đề xuất giải pháp đảm bảo thu Ngân sách Nhà nước từ nay đến cuối năm 2017 theo kế hoạch được giao.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, phấn đấu tỷ lệ số tiền, số doanh nghiệp nợ thuế thực hiện cưỡng chế trên tổng số phải thực hiện cưỡng chế đạt tối thiểu 90% trong năm 2017, 95% trong năm 2018.

chọn