Doanh thu cho thuê đất của Sonadezi Châu Đức tăng mạnh về cuối năm

Quý IV/2020, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu thuần 71 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu nhờ cho thuê đất và phí quản lý cao gấp đôi cùng kỳ.

CTCP Sonadezi Châu Đức (Mã: SZC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 71 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu đến từ khoản thu cho thuê đất và phí quản lý gấp đôi cùng kỳ.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 180%, tăng mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp giảm 10%, đạt 28 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó giảm còn 39%. Quý IV, Sonadezi Châu Đức ghi nhận mức lãi sau thuế 24 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Cả năm 2020, Sonadezi Châu Đức ghi nhận 433 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 186 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 39% so với năm 2019. Với kết quả này, Sonadezi Châu Đức lần lượt vượt 16% chỉ tiêu doanh thu và 62% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020.

Trong năm, doanh nghiệp này đã ghi nhận khoản lợi nhuận khác khoảng 213 tỷ đồng. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.860 đồng, tăng 63%. 

Tính đến ngày cuối năm 2020, tổng tài sản của công ty ở mức 4.418 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tiền gửi 1 - 6 tháng chiếm 116 tỷ đồng, giảm mạnh 68% so với ngày đầu năm và chiếm 2% cơ cấu tài sản. 

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho ghi nhận 49 tỷ đồng, giảm 95 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản tài sản dài hạn đã tăng 68% lên mức 4.181 tỷ đồng, chủ yếu do công ty đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng vào xây dựng cơ bản vào các khu công nghiệp, khu đô thị Châu Đức.

Doanh thu quý IV của Sonadezi Châu Đức tăng hơn 50% nhờ khoản thuê đất và phí quản lý - Ảnh 2.

Chi tiết chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Sonadezi Châu Đức. (Nguồn: BCTC của SZC).

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của công ty ở mức 3.154 tỷ đồng, tăng 66% so với đầu năm và chiếm 71% tổng nguồn vốn. 

Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 1.655 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn, chiếm hơn một nửa tổng nợ phải trả.

Công ty cho biết, các khoản nợ đi vay dài hạn chủ yếu là nợ ngân hàng với lãi suất 7% - 8,8%, mục đích vay để đầu tư xây dựng công trình KCN Châu Đức và công trình BOT. 

chọn
Central Retail khẳng định không liên quan đến thương vụ mua cổ phần Vincom Retail
Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện các thông tin liên quan đến việc Central Retail sẽ mua lại Vincom Retail từ VinGroup.