Đồng Nai đã thu hút gần 1,1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm nay

Thu hút đầu tư nước ngoài 11 tháng năm nay, tỉnh Đồng Nai đạt khoảng gần 1,1 tỷ USD, đạt 97% so với cùng kỳ.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai, 11 tháng năm nay, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư (chưa bao gồm các dự án trúng đấu giá, đầu thầu) và điều chỉnh tăng, giảm vốn khoảng 12.487 tỷ đồng, gấp hơn 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 đạt 2.536,316 tỷ đồng).

Trong đó, cấp mới 20 dự án (trong KCN 13 dự án, ngoài 7 dự án) với tổng vốn đăng ký là 6.369 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2022 thu hút 10 dự án với tổng vốn đăng ký là 1.076 tỷ đồng); có 12 dự án tăng vốn với số vốn bổ sung là 6.137,951 tỷ đồng, 1 dự án (trong KCN) giảm vốn với số vốn giảm là 20 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 20/11, số dự án còn hiệu lực là 1.092 dự án với số vốn hơn 318.123 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư nước ngoài 11 tháng năm nay, đạt khoảng gần 1,06 tỷ USD, đạt 97% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 đạt 1,08 tỷ USD) và đạt 96% kế hoạch năm (1,1 tỷ USD).

Trong đó: cấp mới 65 dự án với tổng vốn đăng ký 317,8 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2022, bằng 71% về vốn đăng ký cấp mới) và 85 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 741,67 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2022, tăng gấp 1,6 lần về vốn bổ sung). Về khu vực thu hút đầu tư mới, trong KCN cấp mới 63 dự án với tổng vốn hơn 317 triệu USD.

Các dự án FDI thu hút mới có suất đầu tư bình quân 6 triệu USD/ha, số lượng lao động bình quân 111 người/ha; không có dự án thuộc danh mục ngành nghề có yếu tố gây ô nhiễm môi trường, không thâm dụng lao động.

Hạn chế những dự án sử dụng nhiều lao động phổ thông, công nghệ lạc hậu, gây ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo theo đúng định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Đồng Nai. Song phần lớn các dự án có quy mô nhỏ và vừa, thuê nhà xưởng.

Về quy mô vốn đầu tư, trong 10 tháng năm nay, thu hút được 8 dự án có vốn đầu tư từ 10 triệu USD trở lên. Các dự án sản xuất mới có quy mô, vốn đầu tư tương đối nhỏ, thuê nhà xưởng để hoạt động; các dự án cung cấp năng lượng cao (điện mặt trời mái nhà); chưa thu hút được dự án lớn do quỹ đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê còn hạn chế.

Về ngành nghề thu hút đầu tư, thu hút được 33 dự án mới thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ (chiếm 52% số dự án mới) với vốn đầu tư đăng ký là 236,5 triệu USD, chiếm 74,5% tổng vốn đăng ký mới; thu hút được một dự án FDI (vốn đầu tư 80 triệu USD) và một dự án trong nước (vốn đầu tư 650 tỷ đồng) có tính chất công nghệ cao.

Lũy kế đến nay, số dự án FDI còn hiệu lực là 1.593 dự án với số vốn khoảng 34 tỷ USD.

chọn
Giá bán căn hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng từ 5 – 10% trong năm 2024
Năm 2024, giá bất động sản ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng, đặc biệt phân khúc căn hộ có thể tăng từ 5 – 10%. Nguyên nhân do nguồn cung các dự án tiếp tục khan hiếm trong năm nay.