Đồng Tháp chấp thuận cho Novaland đầu tư 4 dự án trong Mekong Smart City

4 dự án trong chuỗi Mekong Smart City, bao gồm Khu đô thị thông minh, Khu du lịch làng nghề, Khu đô thị 250 ha tại Cồn Chính Sách và Cảng biển Mekong.

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh về việc CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) đề xuất triển khai thủ tục đầu tư các dự án phát triển thành phố thông minh Mê Kông (Mekong Smart City) ngày 16/3 vừa qua.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với doanh nghiệp ưu tiên triển khai thực hiện thủ tục đầu tư 4 dự án trong giai đoạn 2022 - 2025.

Cụ thể gồm Khu đô thị thông minh, Khu du lịch làng nghề, Khu đô thị 250 ha tại Cồn Chính Sách và Cảng biển Mekong (Thường Phước).

Tỉnh Đồng Tháp giao UBND huyện Hồng Ngự làm việc lại với Novaland để hoàn chỉnh lại quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu đô thị thông minh và Khu du lịch làng nghề. 

Đối với khu đô thị thông minh, các hạng mục đầu tư hạ tầng xã hội cần được lưu ý, tỉnh đề nghị Novaland cam kết thực hiện đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Thường Thới Tiền được phê duyệt và theo đúng quy định.

Đồng Tháp chấp thuận cho Novaland đầu tư 4 dự án trong Mekong Smart City - Ảnh 1.

Phối cảnh một phân khu dự án Mekong Smart City. (Ảnh: Novaland).

Ngoài ra, tỉnh yêu cầu UBND huyện Hồng Ngự phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hai dự án Khu đô thị thông minh và Khu du lịch làng nghề theo thẩm quyền, chậm nhất đến ngày 31/3. 

Sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hai dự án, UBND huyện Hồng Ngự hoàn chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện hai dự án trên, làm cơ sở xác lập trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định. 

Đồng thời, Sở Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hồng Ngự tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn huyện cho phù hợp, làm cơ sở triển khai thủ tục đầu tư hai dự án.

Trước đó hồi tháng 1, Novaland đã xin chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và tham gia đấu giá giai đoạn 1 đối với dự án Khu đô thị thông minh Rồng Xanh (115 ha), Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thuỷ (127 ha) và Las Vegas Island (250 ha) với số vốn đầu tư trên hai tỷ USD.

Cuối năm 2021, Novaland đề xuất ý tưởng phát triển quy hoạch chung cho huyện Hồng Ngự và TP Hồng Ngự với tên tổng thể dự án là Mekong Smart City.

10 tiểu dự án gồm: Khu đô thị Blue Dragon quy mô 125 ha, làng nghề Bùi Thanh Thủy 125 ha; Las Vegas Island 500 ha (Cồn Chính Sách); Mekong Port (gồm cảng biển và cảng du lịch tiểu vùng sông Mekong); Mekong Logistics (trung tâm dịch vụ hậu cần, phục vụ vận chuyển và trung chuyển hàng hóa giảm tải cho các cảng); Mekong SEZ quy mô 5.300 ha; Mekong Village 450 ha tại TP Hồng Ngự; Mekong Industry Zone 1.000 ha tại TP Hồng Ngự; khu nông nghiệp, trung tâm nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng và áp dụng công nghệ cao Mekong Agro Center; sân bay vận chuyển hàng hóa và khách du lịch  Mekong Airport.

chọn