Bắc Ninh dự kiến thu hút đầu tư 56 dự án nhà ở, khu đô thị hơn 6.000 ha

Dự kiến giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Bắc Ninh khuyến khích đầu tư 56 dự án nhà ở, khu đô thị, khu du lịch với tổng diện tích 6.119 ha.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh vừa đăng tải dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Dự kiến giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh này khuyến khích đầu tư 56 dự án nhà ở, khu đô thị, khu du lịch với tổng diện tích 6.119 ha.

18 dự án tại TP Bắc Ninh là: Khu đô thị tại phân khu A1, thuộc KĐT Tây Bắc TP Bắc Ninh 100 ha; ba khu đô thị 360 ha, 48 ha và 25,9 ha tại phường Hoà Long, Vũ Ninh; khu đô thị 96 ha tại phường Thị Cầu và phường Kim Chân; khu đô thị, dịch vụ tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc 300 ha; khu đô thị và dịch vụ tại phường Phong Khê, Khúc Xuyên và Võ Cường 55 ha; khu du lịch văn hóa quan họ Cổ Mễ tại pường Vũ Ninh, Thị Cầu 34 ha;

Khu nhà ở phường Khắc Niệm 29,5 ha;  khu đô thị phường Phong Khê 15,5 ha; khu đô thị hồ Vạn An 25,5 ha; khu nhà ở phường Khắc Niệm 29,6 ha; Dự án Ngòi Con Tên và khu đô thị 212,87 ha tại phường Hạp Lĩnh và phường Nam Sơn; khu nhà ở đường Lạc Long Quân 4,2 ha; khu nhà ở hỗn hợp phường Võ Cường 0,77 ha; khu nhà ở Khắc Niệm 4,3 ha; khu nhà ở phường Đại Phúc 4,1 ha; khu nhà ở Khắc Niệm 2,5 ha.

Bắc Ninh dự kiến thu hút đầu tư 56 dự án nhà ở, khu đô thị hơn 6.000 ha. (Ảnh: Hạ Vũ).

Huyện Quế Võ có 11 dự án khuyến khích đầu tư gồm: Khu đô thị 276 ha tại các xã Đại Xuân, Nhân Hoà và Phương Liễu; KĐT 250 tại xã Phương Liễu, Đại Xuân, huyện Quế Võ và phường Vân Dương, TP Bắc Ninh; khu đô thị Ngòi Con Tên 153,73 ha tại xã Hán Quảng và xã Yên Giả, một phần huyện Tiên Du; khu đô thị cao cấp Nam Sơn 238,15 ha tại xã Chi Lăng, xã Hán Quảng, xã Yên Giả;

Khu đô thị thông minh Nam Sơn 298,07 ha tại xã Yên Giả và xã Chi Lăng; dự án chỉnh trang khu dân cư xã Hán Quảng và xã Chi Lăng 369,33 ha; khu đô thị dịch vụ Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh tại phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh và xã Yên Giả, huyện Quế Võ 108 ha; khu đô thị và dịch vụ Quế Võ 3 tại xã Việt Hùng 65,2 ha; khu đô thị tại xã Bằng An và xã Việt Hùng 49,59 ha; khu đô thị Quế Võ tại xã Phượng Mao và xã Phương Liễu 46,19 ha; khu nhà ở thôn Yên Lâm, xã Bằng An 7,7 ha; 

15 dự án tại TP Từ Sơn: Khu đô thị và dịch vụ Tây Phù Khê, xã Phù Khê 99,29 ha; khu đô thị Bắc Châu Khê, phường Châu Khê 96 ha; khu đô thị và dịch vụ Nam Châu Khê, phường Châu Khê 92 ha; khu đô thị và dịch vụ Từ Sơn 85 ha; khu dịch vụ khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng vườn sinh thái phường Tam Sơn, Từ Sơn và huyện Yên Phong 81 ha;

Khu đô thị phường Tân Hồng 60 ha; khu đô thị mới tại phường Đình Bảng 48 ha; khu nhà ở tại phường Đình Bảng 20,9 ha; khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương, phường Đình Bảng 40 ha; khu nhà ở tại khu phố Kim Thiều phường Hương Mạc 24 ha; khu đô thị, dịch vụ Bắc Phù Khê 21 ha; khu nhà ở phường Trang Hạ 13,94 ha.

Ba phân khu Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn (Khu A + C; Khu E + F; Khu B + D) tổng diện tích 1.400 ha.

Huyện Tiên Du có duy nhất một dự án là Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí tại xã Liên Bão và thị trấn Lim 93,5 ha. 

Tương tự, huyện Lương Tài có một dự án khu đô thị phía tây thị trấn Thứa 7,59 ha. 

4 dự án tại huyện Yên Phong: Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ (khu A + B) 420 ha; khu đô thị, công trình công cộng và dịch vụ 60 ha tại xã Đông Tiến, Long Châu, Trung Nghĩa và thị trấn Chờ;  khu đô thị mới phường Vạn An, TP Bắc Ninh và xã Đông Phong, huyện Yên Phong 180 ha.

Huyện Thuận Thành cũng có 4 dự án khuyến khích đầu tư là Khu nhà ở tại xã An Bình 58 ha; khu nhà ở tại thôn Nghi Khúc, xã An Bình 7,18 ha; khu nhà ở và dịch vụ xã Nhân Thắng 25,2 ha; khu nhà ở và thương mại dịch vụ xã Đình Tổ 4,5 ha; 

Hai dự án tại huyện Gia Bình gồm: Khu nhà ở và dịch vụ thương mại xã Nhân Thắng 7,7 ha; khu nhà ở thôn  Nhân Hữu, xã Nhân Thắng 7,8 ha. 

chọn
TP HCM đề nghị các huyện không đề xuất lên quận, thành phố
Khi các địa phương đủ tiêu chuẩn lên quận, thành phố theo quy định, TP HCM sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mô hình đơn vị hành chính đô thị phù hợp.