Dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc 18.200 tỷ đồng khi nào khởi công?

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 theo phương thức PPP, có sự tham gia hỗ trợ góp vốn của Nhà nước. Phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 3/2021.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 theo phương thức PPP

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo ngày 21/1 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Theo kết luận, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc giao UBND tỉnh Lâm Đồng, là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Tuyến cao tốc khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến Đà Lạt và ngược lại. Đồng thời chia lửa cho Quốc lộ 20 hiện nay. (Ảnh: Thanh niên).

Tuyến cao tốc khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến Đà Lạt và ngược lại. Đồng thời chia lửa cho Quốc lộ 20 hiện nay. (Ảnh: Thanh niên).

Theo Báo Giao thông, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 theo phương thức PPP, có sự tham gia hỗ trợ góp vốn của Nhà nước. UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức huy động các nguồn lực hợp pháp theo quy định để bảo đảm phần vốn ngân sách địa phương, tham gia thực hiện dự án khi được giao là cơ quan có thẩm quyền.

Bộ GTVT được giao chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá tác động toàn diện của việc đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc với các dự án BOT khác đã và đang được đầu tư, không để xảy ra xung đột, khiếu kiện, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu phương án triển khai các đoạn cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Bảo Lộc - Liên Khương bảo đảm kết nối đồng bộ các đoạn tuyến cao tốc nhằm phát huy hiệu quả cao nhất cho toàn tuyến. Có thể xem xét tiếp tục giao địa phương là cơ quan có thẩm quyền nếu hợp lý và địa phương đề nghị.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến bằng văn bản về việc bố trí ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tham gia dự án theo đề xuất của tỉnh Lâm Đồng làm căn cứ xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trong đó làm rõ phương án tài chính huy động nguồn vốn thực hiện dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất, phấn đấu hoàn thành trong tháng 3/2021.

Đồng thời đề xuất nhu cầu vốn hỗ trợ của nhà nước để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu cân đối bố trí ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phần tham gia vốn vào dự án, sớm báo cáo Chính phủ để kịp thời trình Quốc hội.

UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức tín dụng có năng lực và uy tín tốt theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, báo Thanh niên, đưa tin.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tổng mức đầu tư khoảng 18.200 tỷ đồng

Cũng theo thông tin trên báo Thanh niên, cho biết, trước đó vào tháng 1/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuẩn bị thực hiện dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài khoảng 67 km, quy mô 4 làn xe thuộc tuyến cao tốc Dầu Giây – Liên Khương. 

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh này làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện dự án đường cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc trong giai đoạn 2021-2025 theo hình thức PPP, có sự tham gia hỗ trợ của Nhà nước.

Dự án có tổng mức đầu tư (chưa bao gồm lãi vay) khoảng 18.200 tỷ đồng, gồm vốn do nhà đầu tư thu xếp khoảng 9.700 tỷ đồng (trước mắt, bố trí 5.000 tỷ đồng để thực hiện), vốn ngân sách Nhà nước tham gia trong dự án dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 khoảng 9.700 tỷ đồng.


chọn