Đua nhau thành lập doanh nghiệp bất động sản

Trong 5 tháng đầu năm 2017 số lượng doanh nghiệp đăng kí mới trong nghành kinh doanh bất động sản tăng gần gấp đôi so với cùng kì năm ngoái.

Theo báo cáo về tình hình đăng kí doanh nghiệp tháng 5 và 5 tháng đầu năm của tổng cục thống kê. Trong tháng Năm, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 119.200 tỷ đồng, tăng 9,3% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

dua nhau kinh doanh bat dong san doanh nghiep dang ki moi tang gan gap doi Grant Cardone: Từ gã nghiện thành 'vua' bán hàng và trùm bất động sản
dua nhau kinh doanh bat dong san doanh nghiep dang ki moi tang gan gap doi Làm giàu sau khoá học của 'thánh' BĐS Nguyễn Mạnh Hà: Viển vông, ảo tưởng

Các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong 5 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước: Kinh doanh bất động sản tăng 72,8% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký.

Ngoài ra ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 38,9% và tăng 71,1%; giáo dục và đào tạo tăng 31,3% và tăng 97,3%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 27,3% và tăng 73,6%; sản xuất phân phối điện, nước, gas tăng 25,7% và tăng 27,9%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 20,8% và tăng 122%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,8% và tăng 116,9%; xây dựng tăng 12,6% và tăng 43,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,7% và tăng 40,2%; khai khoáng tăng 8,1% và tăng 73,7%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 4,8% và tăng 239,1%. Một số ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng số vốn đăng ký giảm: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 14,4% (vốn đăng ký giảm 17,8%); khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 13,6% (vốn đăng ký giảm 12,2%); thông tin và truyền thông tăng 8% (vốn đăng ký giảm 35,8%); riêng ngành vận tải, kho bãi số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục giảm 3,5% (số vốn đăng ký giảm 7,5%).

Trong 5 tháng năm nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên số nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động cũng tăng một cách đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái trong đó: Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2017 là 4.685 doanh nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm là 32.148 doanh nghiệp, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

chọn