Dừng thí điểm xe công nghệ từ đầu tháng 4

Bộ GTVT vừa ra quyết định dừng Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng KHCN hỗ trợ quản lí và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.
Dừng hoạt động thí điểm ứng dụng hỗ trợ vận tải hành khách - Ảnh 1.

Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng quản lí vận tải hành khách sẽ dừng kể từ ngày 1/4. (Ảnh: www.mt.gov.vn).

Theo quyết định số 146/QĐ-BGTVT, kể từ ngày 1/4, kế hoạch thí điểm sử dụng ứng dụng công nghệ hỗ trợ quản lí, kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng sẽ được dừng lại.

Cụ thể, các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và phương tiện kinh doanh vận tải đang tham gia kế hoạch thí điểm dừng hoạt động thí điểm kể từ ngày 1/4.

Với xe ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng trước ngày 1/4 đang tham gia kế hoạch thí điểm, kể từ ngày 1/4: Nếu tiếp tục hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng thì phải thực hiện cấp lại phù hiệu và dán cố định trên xe ô tô kinh doanh vận tải, thời gian thực hiện xong trước ngày 1/7/2021.

Việc dừng các hoạt động triển khai các hoạt động trên theo kế hoạch nhằm thực hiện các qui định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Sở GTVT các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng chỉ đạo.

chọn