Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Kim Hoa là một xã thuộc huyện Mê Linh, nằm ở bờ Nam sông Cà Lồ và Quốc lộ 2. Về địa giới hành chính xã Kim Hoa giáp với xã Thanh Xuân của huyện Sóc Sơn ở phía Đông Bắc, giáp thành phố Phúc Yên ở phía Tây Bắc, thị trấn Chi Đông ở phía Đông Nam, xã Thanh Lâm ở phía Nam và Tây Nam. 

1. Đường qua sông Cà Lồ

Tuyến đường chạy qua gần trung tâm địa bàn xã Kim Hoa, có một đầu ở sông Cà Lồ, đi qua các khu dân cư Ngọc Trí, Phủ Trì.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội 

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Hoa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Hoa. (Nguồn ảnh: Google). 

2. Đường chạy qua địa bàn phía đông nam 

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía đông nam của xã Kim Liên, đi qua khu dân cư Phủ Trì.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Hoa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Hoa. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Mê Linh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).