Đường sẽ mở ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Những tuyến đường sẽ mở ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn theo bản đồ quy hoạch.

Đập Đá là một phường thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Phường có diện tích đất tự nhiên là 5,07 km². Phường Đập Đá được chia thành 7 khu vực: Mỹ Hòa, Nam Phương Danh, Bắc Phương Danh, Tây Phương Danh, Đông Phương Danh, Bả Canh, Bằng Châu.

Phường Đập Đá nằm ở phía bắc thị xã An Nhơn, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Nhơn An; phía tây giáp xã Nhơn Hậu; phía nam giáp phường Nhơn Hưng và xã Nhơn Hậu; phía bắc giáp phường Nhơn Thành. 

Trên địa bàn phường Đập Đá hiện nay có nhiều tuyến giao thông đã được mở, có thể kể đến một số tuyến đường mang ý nghĩa huyết mạch như: Quốc lộ 1A, Nguyễn Nhạc, Hồng Lĩnh...

Những con đường sẽ mở trong tương lai của phường Đập Đá được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thị xã An Nhơn. 

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,4 km nối từ đường Nguyễn Lữ và kéo lên phía bắc.

 Tuyến đường sẽ mở ở phường Đập Đá trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030.

Đường sẽ mở thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài mang giá trị tham khảo).

- XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở phường Đập Đá trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở phường Đập Đá TẠI ĐÂY.