Đất có quy hoạch ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Các khu đất có quy hoạch ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Đập Đá là một phường thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Phường có diện tích đất tự nhiên là 5,07 km². Phường Đập Đá được chia thành 7 khu vực: Mỹ Hòa, Nam Phương Danh, Bắc Phương Danh, Tây Phương Danh, Đông Phương Danh, Bả Canh, Bằng Châu.

Phường Đập Đá nằm ở phía bắc thị xã An Nhơn, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Nhơn An; phía tây giáp xã Nhơn Hậu; phía nam giáp phường Nhơn Hưng và xã Nhơn Hậu; phía bắc giáp phường Nhơn Thành. 

Địa bàn phường Đập Đá có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở phường Đập Đá thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030.

 Khu đất có quy hoạch của phường Đập Đá được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn 2021 - 2030.

 Một khu đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở PHƯỜNG Đập Đá thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở phường Đập Đá TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).