Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Xã Phước Thạnh có diện tích 20,88 km², dân số năm 2019 là 11.133 người, mật độ dân số đạt 533 người/km².  (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).   

6. Đường ven suối Bà Tươi

Đường ven suối Bà Tươi có chiều dài 7 km. Đoạn đường chạy men địa giới phía nam xã.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Tây Ninh

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phước Thạnh theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).                     

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phước Thạnh. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                       

7. Đường nối tiếp với Đường số 58

Đường nối tiếp với Đường số 58 có chiều dài khoảng 750 m. Đoạn đường có điểm đầu ở ven sông Cả Năm.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phước Thạnh theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).                      

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phước Thạnh. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                        

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh: XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Bản đồ này được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt vào cuối năm 2021).