Tags

Đường sẽ mở ở quận Đồ Sơn

Tìm theo ngày
Thông tin đường sẽ mở ở quận Đồ Sơn mới nhất

Thông tin đường sẽ mở ở quận Đồ Sơn mới nhất

Thông tin đường sẽ mở theo quy hoạch ở Quận Đồ Sơn sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các tuyến đường sẽ mở ở 6 phường trên địa bàn thành phố.

Gồm, 6 phường: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bàng La, Hải Sơn, Hợp Đức, Minh Đức, Ngọc Xuyên, Vạn Hương.

Bên cạnh đó, đường sẽ mở ở Quận Đồ Sơn cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch khu phố trên địa bàn Quận Đồ Sơn.

- Tổng số tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở các thành phố.

- Thông tin tuyến đường quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, tổng chiều dài, chiều rộng, điểm đầu - điểm cuối, điểm giao cắt, tiến độ thi công, thời gian dự kiến hoàn thành, đường đi qua các dự án nào.

- Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch.

Mục đích chính của dự án đường sẽ mở theo quy hoạch ở Quận Đồ Sơn

Mục tiêu chính của quy hoạch là:

- Giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Quận Đồ Sơn, nhất là vào khung giờ cao điểm.

- Tạo ra những tuyến đường nhanh hơn để các luồng thành phố tiện có thể di cthành phố qua lại dễ dàng từ hướng này tới hướng khác, từ thành phố này tới thành phố khác của thành phố, và từ Quận Đồ Sơn qua các thành phố khác mà không xung đột với luồng thành phố tiện di cthành phố trong trung tâm của thành phố.

- Giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn Quận Đồ Sơn.

- Tạo điều kiện để Quận Đồ Sơn và các thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

- Giúp mở rộng không gian, khả năng liên kết, giao thương hàng hóa với các tỉnh lân cận trong vùng thành phố, cũng như các vùng kinh tế trọng điểm khác.