Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Hải Phòng đáng chú ý nhất.

 

Bàng La là một trong 6 phường của quận Đồ Sơn, Hải Phòng, nằm ở trung tâm quận. Phường có diện tích 6 km², giáp với nhiều phường, xã khác của quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy. Cụ thể, phía đông giáp các phường Ngọc Xuyên, Vạn Hương; phía tây giáp xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy; phía tây bắc giáp xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy; phía nam giáp vịnh Bắc Bộ; phía bắc giáp phường Minh Đức. (Ảnh chụp từ Google Map).    

1. Đường đi qua khu vực chợ Đồng Tiến

Đường đi qua khu vực chợ Đồng Tiến sẽ mở theo quy hoạch có chiều dài khoảng 1,3 km. Đoạn đường có điểm cuối ở đường đê biển, đi qua khu vực số 330, ĐT361 và chạy gần vuông góc với đường đê biển.

 

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bàng La theo Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).       

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bàng La. (Ảnh chụp từ Google Map).          

 

2. Đường song song với đường sẽ mở số 1

 

Đường song song với đường sẽ mở số 1 có chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có điểm kết thúc gần khu vực số 213, tổ dân phố Ngô Quyền, phường Minh Đức và đi qua khu vực số 63, đường Tiểu Bàng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bàng La theo Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).        

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bàng La. (Ảnh chụp từ Google Map).           

3. Đường chạy quanh khu dân cư Đồng Tiến

Đường chạy quanh khu dân cư Đồng Tiến về phía bắc và phía đông có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường có điểm đầu gần số 380, ĐT361 về phía bắc và kết thúc ở đường đê biển.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bàng La theo Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).         

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bàng La. (Ảnh chụp từ Google Map).            

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025).

Xem thêm Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025. TẠI ĐÂY