Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng đáng chú ý nhất.

 

 Hải Sơn là một trong 6 phường của quận Đồ Sơn, Hải Phòng, nằm ở phía đông quận. Phường có diện tích 5,73 km², giáp với nhiều phường, xã khác của quận Đồ Sơn và biển Đông. Cụ thể, phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp phường Ngọc Xuyên; phía nam giáp phường Vạn Hương và biển Đông; phía bắc giáp biển Đông. (Ảnh chụp từ Google Map).   

1. Đường nối ĐT353 với đường Vạn Sơn

Đường nối ĐT353 với đường Vạn Sơn có chiều dài khoảng 500 m với điểm đầu ở khu vực Ngã 3 Lò, Đền Bà Đế, Vôi, và kết thúc ở khu vực Đoàn 295 A, khu 1 Đồ Sơn

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hải Sơn theo Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).      

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hải Sơn. (Ảnh chụp từ Google Map).         

2. Đường nối đường Đình Đoài với đường Hoàng Thị Nghị

Đoạn đường nối đường Đình Đoài với đường Hoàng Thị Nghị sẽ mở theo quy hoạch có chiều dài khoảng 350. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực ngã ba đường Đình Đoài với đường Sơn Hải và kết thúc ở khu vực ki ốt 15, đường Nguyễn Hữu Cầu.

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hải Sơn theo Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).       

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hải Sơn. (Ảnh chụp từ Google Map).          

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025).

Xem thêm Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025 TẠI ĐÂY