Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng đáng chú ý nhất.

Minh Đức là một trong 6 phường của quận Đồ Sơn, Hải Phòng, nằm ở phía tây bắc quận. Phường có diện tích 5,24 km², giáp với nhiều phường, xã khác của quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy. Cụ thể, phía đông giáp phường Ngọc Xuyên; phía đông bắc giáp phường Tân Thành, quận Dương Kinh; phía tây giáp các xã Tân Phong, Tú Sơn, huyện Kiến Thụy; phía nam giáp phường Bàng La; phía bắc giáp phường Hợp Đức. (Ảnh chụp từ Google Map).   

1. Đường song song với đường Phạm Văn Đồng

Đoạn đường song song với đường Phạm Văn Đồng sẽ mở có chiều dài khoảng 2 km với điểm đầu ở khu vực chùa Đức Hậu và điểm cuối ở khu vực số 159, đường Đông Phong.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Đức theo Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).      

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Đức. (Ảnh chụp từ Google Map).          

2. Đường vuông góc với đường Phạm Văn Đồng

Đường vuông góc với đường Phạm Văn Đồng có chiều dài khoảng 2,8 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 118, đường Minh Tiến và kết thúc ở khu vực số 1812, ĐT353.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Đức theo Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).       

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Đức. (Ảnh chụp từ Google Map).           

3. Đường song song với đường sẽ mở số 2

Đường song song với đường sẽ mở số 2 có chiều dài khoảng 2,5 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 86, đường Minh Tiến.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Đức theo Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).       

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Minh Đức. (Ảnh chụp từ Google Map).            

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025)

Xem thêm Bản đồ Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025 TẠI ĐÂY