Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng đáng chú ý nhất.

  Đằng Hải là một trong 8 phường của quận Hải An, Hải Phòng, nằm ở phía tây quận. Phường có diện tích 2,98 km², giáp với nhiều phường khác của quận Hải An và quận Ngô Quyền. Cụ thể, phía đông giáp phường Nam Hải (quận Hải An); phía nam giáp phường Đằng Lâm (quận Hải An); phía tây giáp phường Đằng Lâm (quận Hải An) và phường Đông Khê (quận Ngô Quyền); phía bắc giáp các phường Đông Hải 1 và Đông Hải 2 (quận Hải An). (Ảnh chụp từ Google Map).    

7. Đường nối đường Bùi Viện với đường Hàng Tổng

Đoạn đường nối đường Bùi Viện với đường Hàng Tổng có chiều dài khoảng 1,2 km với điểm đầu ở gần UBND phường Đằng Hải về phía đông nam, và điểm cuối ở khu vực số 135, đường Hàng Tổng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải theo Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).    

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải. (Ảnh chụp từ Google Map).       

8. Đường song song với đường sẽ mở số 7

Đường song song với đường sẽ mở số 7 có chiều dài khoảng 400 m với điểm đầu ở khu vực số 396, đường Đằng Hải và điểm cuối ở gần mộ tổ chi họ Nguyễn Đình về phía tây.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải theo Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).     

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải. (Ảnh chụp từ Google Map).        

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025)

Xem thêm Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025 TẠI ĐÂY