Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng đáng chú ý nhất.

 

Đằng Hải là một trong 8 phường của quận Hải An, Hải Phòng, nằm ở phía tây quận. Phường có diện tích 2,98 km², giáp với nhiều phường khác của quận Hải An và quận Ngô Quyền. Cụ thể, phía đông giáp phường Nam Hải (quận Hải An); phía nam giáp phường Đằng Lâm (quận Hải An); phía tây giáp phường Đằng Lâm (quận Hải An) và phường Đông Khê (quận Ngô Quyền); phía bắc giáp các phường Đông Hải 1 và Đông Hải 2 (quận Hải An). (Ảnh chụp từ Google Map).   

4. Đường vuông góc với đường Lê Hồng Phong

Phường sẽ mở một đoạn đường vuông góc với đường Lê Hồng Phong với chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 3B, đường Lê Hồng Phong và điểm kết thúc ở khu vực số 495b, đường Đông Hải.

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải theo Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).   

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải. (Ảnh chụp từ Google Map).      

5. Đường số 216 lô 9 kéo dài

Theo quy hoạch, đường số 216 lô 9 sẽ được kéo dài thêm khoảng 300 m về phía đông nam và chạy song song với đường Lê Hồng Phong.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải theo Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).     

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải. (Ảnh chụp từ Google Map).       

6. Đường nối đường Lũng Bắc với đường Đông Hải 

Đường nối đường Lũng Bắc với đường Đông Hải sẽ mở theo quy hoạch có chiều dài khoảng 750 m với điểm đầu ở khu vực số 11, đường Lũng Bắc, và kết thúc ở khu vực số 83B, đường Đông Hải.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải theo Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).      

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Hải. (Ảnh chụp từ Google Map).        

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025)

Xem thêm Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025 TẠI ĐÂY