Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng đáng chú ý nhất.

Đằng Lâm là một trong 8 phường của quận Hải An, Hải Phòng, nằm ở phía tây quận. Phường có diện tích 2,39 km², giáp với nhiều phường khác của quận Hải An và quận Ngô Quyền. Cụ thể, phía đông giáp phường Đằng Hải (quận Hải An); phía nam giáp các phường Đằng Lâm và Cát Bi (quận Hải An); phía tây giáp phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền); phía bắc giáp phường Đông Khê (quận Ngô Quyền).

1. Đường nối tiếp với đường Đỗ Nhuận

Đoạn đường chạy ngang qua địa bàn phía tây bắc của phường Đằng Lâm, có một đầu nối với đường Đỗ Nhuận, đầu còn lại ở đoạn ngã ba đường Bến Láng và Trung Lực.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Lâm theo Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Lâm. (Ảnh chụp từ Google Map).   

2. Đường nối đường Lê Hồng Phong và Văn Cao

Đoạn đường chạy ngang qua địa bàn phía nam của phường Đằng Lâm, có một đầu ở đường Lê Hồng Phong (đoạn Kho bạc Nhà nước quận Hải An), đầu còn lại ở phố Văn Cao (gần phố An Trung).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Lâm theo Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Lâm. (Ảnh chụp từ Google Map).   

3. Đường nối tiếp với đường Lực Hành

Đoạn đường chạy qua địa bàn phía tây nam của phường Đằng Lâm, có một đầu ở đường Lực Hành (đoạn ngõ 415 Ngô Gia Tự), đầu còn lại ở đường Ngô Gia Tự (đoạn gần ngã ba Ngô Gia Tự và Văn Cao).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Lâm theo Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025. (Đường kẻ màu vàng).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đằng Lâm. (Ảnh chụp từ Google Map).   

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025) 

Xem thêm Bản đồ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An, TP Hải Phòng đến năm 2025 TẠI ĐÂY