Đường sẽ mở ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở thị trấn Nưa theo quy hoạch.

Nưa là một thị trấn nằm ở cực nam của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thị trấn Nưa có diện tích 21,20 km², dân số tính đến năm 2018 là 9.638 người với mật độ dân số đạt 455 người/km². Trên địa bàn thị trấn có sông Lãng Giang chạy dọc qua ở phía đông bắc.

Trên địa bàn thị trấn Nưa hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như DT517, DT506, Nghi Sơn – Thọ Xuân. Trong đó, tuyến đường Nghi Sơn - Thọ Xuân đi qua địa bàn 5 huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh, Nông Cống, Tĩnh Gia và khu kinh tế Nghi Sơn. 

Trong tương lai, thị trấn Nưa sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường vuông góc với đường Bà Triệu, có một đầu ở điểm giao nhau giữa đường Bà Triệu và kênh đào.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở thị trấn Nưa có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở thị trấn Nưa thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa:

Thị trấn Nưa thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

Bản đồ quy hoạch thị trấn Nưa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.

Đoạn đường vuông góc với đường Bà Triệu, có một đầu ở điểm giao nhau giữa đường Bà Triệu và kênh đào.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở thị trấn Nưa trên bản đồ quy hoạch giao thông huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở thị trấn Nưa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Triệu Sơn. TẠI ĐÂY