Đất có quy hoạch ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nưa là một thị trấn nằm ở cực nam của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thị trấn Nưa có diện tích 21,20 km², dân số tính đến năm 2018 là 9.638 người với mật độ dân số đạt 455 người/km². Trên địa bàn thị trấn có sông Lãng Giang chạy dọc qua ở phía đông bắc.

Về ranh giới hành chính, phía đông của thị trấn Nưa giáp với huyện Nông Cống và xã Đồng Lợi; phía tây giáp xã Thái Hòa và huyện Như Thanh; phía nam giáp huyện Như Thanh và huyện Nông Cống; phía bắc giáp các xã Thái Hòa, Khuyến Nông và Đồng Lợi. 

Trên địa bàn thị trấn này hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. 

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,… Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về đất có quy hoạch ở thị trấn Nưa là khu đất chuyên trồng lúa nằm ngay sát đường Bà Triệu (đoạn gần sông Lãng Giang). Khu đất này được quy hoạch làm đất thương mại, dịch vụ.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở thị trấn Nưa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở thị trấn Nưa thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa:

Thị trấn Nưa thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Nưa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khu đất được khoanh xanh lá chính là ví dụ về khu đất được quy hoạch.

Khu đất được khoanh xanh là đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Nưa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở thị trấn Nưa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Triệu Sơn. TẠI ĐÂY