Đường sẽ mở ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Khánh Hiệp theo quy hoạch.

Xã Khánh Hiệp thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp xã Khánh Bình (huyện Ninh Hòa); phía tây và phía nam giáp xã Khánh Trung; phía bắc giáp tỉnh Đắk Lắk.

Địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Đường tỉnh 8B. Quốc lộ 27C cách trung tâm xã khoảng 26 km. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 25 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 53 km.

Trong tương lai, xã Khánh Hiệp sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 400 m, đoạn đường chạy qua Trường THCS Chu Văn An.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Khánh Hiệp có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Khánh Hiệp thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 Xã Khánh Hiệp thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch xã Khánh Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu đen là đường giao thông được quy hoạch.

Đoạn đường dài khoảng 400 m, chạy qua Trường THCS Chu Văn An, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Hiệp trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Khánh Hiệp. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY