Đường sẽ mở ở xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Khánh Đông theo quy hoạch.

Khánh Đông là một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Hưng (thị xã Ninh Hòa); phía tây giáp huyện Diên Khánh; phía nam giáp xã Diên Lâm; phía bắc giáp xã Ninh Tân.

Địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Đường tỉnh 8. Quốc lộ 27C cách trung tâm xã khoảng 18 km. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 23 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 40 km.

Trong tương lai, xã Khánh Đông sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 350 m, đoạn đường nằm gần UBND xã Khánh Đông về phía đông, và chạy song song với Đường tỉnh 8.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Khánh Đông có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Khánh Đông thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 Xã Khánh Đông thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch xã Khánh Đông theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu đen là đường giao thông được quy hoạch.

 Đoạn đường dài khoảng 350 m, nằm gần UBND xã Khánh Đông về phía đông, và chạy song song với Đường tỉnh 8, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Đông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Khánh Đông. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY