Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Bình có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Bình là một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp thị xã Ninh Hòa; phía tây giáp xã Khánh Hiệp; phía nam giáp xã Diên Xuân; phía bắc giáp thị xã Ninh Hòa.

Địa bàn xã có sông Trò chảy qua. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa cũng được triển khai tại đây. Khu du lịch sinh thái Nhân Tâm 1 nằm gần địa giới phia nam xã. Trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách xã khoảng 18,5 km.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Bình có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 Xã Khánh Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. 

 Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Bình. TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.