Bản đồ quy hoạch giao thông xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch giao thông xã Khánh Bình có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Bình là một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp thị xã Ninh Hòa; phía tây giáp xã Khánh Hiệp; phía nam giáp xã Diên Xuân; phía bắc giáp thị xã Ninh Hòa.

Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 18,5 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 44 km.

Địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Đường tỉnh 8. Quốc lộ 27C cách trung tâm xã khoảng 20 km.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Khánh Bình sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

 Xã Khánh Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch giao thông xã Khánh Bình có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là quy hoạch giao thông xã Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch giao thông xã Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

 Ký hiệu đường giao thông.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông xã Khánh Bình. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.