Đường sẽ mở ở xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Khánh Bình theo quy hoạch.

Khánh Bình là một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp thị xã Ninh Hòa; phía tây giáp xã Khánh Hiệp; phía nam giáp xã Diên Xuân; phía bắc giáp thị xã Ninh Hòa.

Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 18,5 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 44 km. Địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Đường tỉnh 8. Quốc lộ 27C cách trung tâm xã khoảng 20 km.

Trong tương lai, xã Khánh Bình sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 700 m, đoạn đường nằm gần Trường Mầm non Trầm Hương về phía đông, và có điểm đầu ở Đường tỉnh 8.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Khánh Bình có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Khánh Bình thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 Xã Khánh Bình thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch xã Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu đen là đường giao thông được quy hoạch.

 Đoạn đường dài khoảng 700 m, nằm gần Trường Mầm non Trầm Hương về phía đông, và có điểm đầu ở Đường tỉnh 8, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Bình trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Khánh Bình. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY