Đất có quy hoạch ở xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Bình là một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp thị xã Ninh Hòa; phía tây giáp xã Khánh Hiệp; phía nam giáp xã Diên Xuân; phía bắc giáp thị xã Ninh Hòa.

Địa bàn xã có sông Trò chảy qua. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa cũng được triển khai tại đây. Khu du lịch sinh thái Nhân Tâm 1 nằm gần địa giới phia nam xã. Trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách xã khoảng 18,5 km.

Trên địa bàn xã này hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,… Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về đất có quy hoạch ở xã Khánh Bình là khu đất nằm ven Đường 8, gần Trường Mầm non Trầm Hương về phía đông. Khu đất này được quy hoạch làm đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở xã Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Khánh Bình thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 Xã Khánh Bình thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Khu đất được khoanh đen chính là ví dụ về khu đất được quy hoạch.

 Khu đất được khoanh trắng là đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Khánh Bình trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở xã Khánh Bình. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY