Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Đông có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Đông là một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Hưng (thị xã Ninh Hòa); phía tây giáp huyện Diên Khánh; phía nam giáp xã Diên Lâm; phía bắc giáp xã Ninh Tân.

Địa bàn xã có suối Đá Trải. Khu du lịch sinh thái Nhân Tâm 1 nằm ngay gần địa giới phia tây nam xã. Trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách xã khoảng 23 km.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Đông có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Đông theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 Xã Khánh Đông trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Đông theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

 Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Đông theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Đông. TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.