Đường sẽ mở ở xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

Tân Ước là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Đây là xã có Dự án đường trục phía Nam Hà Nội đi qua. Xã có diện tích 8,74 km², dân số năm 1999 là 6.913 người, mật độ dân số đạt 791 người/km². Về địa giới hành chính xã Tân Ước phía Đông giáp xã Tân Minh và Liên Châu; phía Nam giáp xã Dân Hòa và Liên Châu; phía Tây giáp xã Đỗ Động; phía Bắc giáp xã Thanh Văn.

Trên địa bàn xã Tân Ước hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: đường liên thôn xã, đường trục phía Nam…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở xã Tân Ước. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu tím là con đường sẽ mở theo quy hoạch ở trong phạm vi xã Tân Ước trong tương lai.

Đây là tuyến đường dài hơn 500 m nối từ đoạn gần chùa Báo Ân ra đến bờ kênh. Trên thực tế đây là tuyến đường kéo dài từ cầu Từ Chân đi lên. Phần sẽ đường sẽ mở thêm của tuyến đường này nằm trong địa bàn xã. Tuyến có điểm đầu ở tuyến đường gần chùa Báo Ân đi qua cà phê Ngọc Anh và kéo dài ra đến bờ kênh.

Đường sẽ mở ở xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Tân Ước trong tương lai (Ảnh màn hình: Ứng dụng công khai thông tin đất đai Thành phố Hà Nội).

Đường sẽ mở ở xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ TÂN ƯỚC trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ TÂN ƯỚC trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ TÂN ƯỚC trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN THANH OAI trên thực địa tại đây.

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).