Kế hoạch sử dụng đất xã Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Mỹ Hưng.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Mỹ Hưng chưa có dự án nào sẽ được triển khai.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Mỹ Hưng trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Oai. Theo văn bản này, xã Mỹ Hưng có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Xây dựng nhà văn hóa thôn Quảng Minh của UBND xã Mỹ Hưng.

Tham khảo thêm: Kế hoạch sử dụng đất xã Liên Châu

- Xây dựng cửa hàng xăng dầu tại trục phát triển phía Nam của Công ty CP Thiết bị giáo dục và đồ chơi Bình Dương.

- Chuyển đổi mục đích ao vườn, xen kẹt trong khu dân cư (21 xã, thị trấn).

- Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông Cienco 5.

- Trụ sở công an xã của UBND xã Mỹ Hưng.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Oai TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.