Đường sẽ mở ở xã Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

Xuân Dương là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Xã có diện tích 3,58 km², dân số năm 1999 là 4.842 người, mật độ dân số đạt 1.353 người/km². Về địa giới hành chính xã Xuân Dương phía Đông giáp với xã Cao Dương; phía Nam giáp với xã Hòa Sơn (huyện Ứng Hòa); phía Tây giáp với xã Viên An (huyện Ứng Hòa); phía Bắc giáp với xã Phú An Nam (huyện Chương Mỹ).

Trên địa bàn xã Xuân Dương hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: DT429…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở xã Xuân Dương. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu tím là con đường sẽ mở theo quy hoạch ở trong phạm vi xã Xuân Dương trong tương lai.

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,6 km đoạn trên địa bàn xã Xuân Dương. Tuyến đường này kéo dài từ ngoài xã Xuân Dương. Bắt đầu từ thôn Ang Phao tuyến đường này kéo dài qua địa bàn xã Xuân Dương, đi qua chùa Thiên Linh Tự Trường Xuân. Tuyến đường này kết thúc ở đường DT429 đoạn gần đình làng Vân Đồng.

Đường sẽ mở ở xã Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Xuân Dương trong tương lai (Ảnh màn hình: Ứng dụng công khai thông tin đất đai Thành phố Hà Nội).

Đường sẽ mở ở xã Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ XUÂN DƯƠNG trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ XUÂN DƯƠNG trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ XUÂN DƯƠNG trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN THANH OAI trên thực địa tại đây.

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).