Kế hoạch sử dụng đất xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Thanh Mai.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Thanh Mai chỉ có 1 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là: Nâng cấp, mở rộng QL2B đoạn từ đầu đường Tỉnh lộ 427 tới thị trấn Kim Bài.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Thanh Mai trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Oai. Theo văn bản này, xã Thanh Mai có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Nhà văn hóa thôn My Thượng xã Thanh Mai của Ban quản lý dự án ĐTXD.

Tham khảo thêm: Kế hoạch sử dụng đất xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội năm 2021

- Xây dựng hội trường kết hợp nhà làm việc một cửa và tiếp công dân UBND xã Thanh Mai của Ban quản lý dự án ĐTXD.

- Cây ăn quả xã Thanh Mai.

- Trụ sở công an xã của UBND xã Thanh Mai.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Oai TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn