Kế hoạch sử dụng đất xã Kim An, Thanh Oai, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Kim An.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Kim An chỉ có 1 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là: Đường Kim An – Đỗ Động (Đoạn từ Kim An đi QL21B).

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Kim An, Thanh Oai, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Kim An trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Oai. Theo văn bản này, xã Kim An có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Trạm cấp nước sạch liên xã Phương Trung, Kim Thư, Đỗ Động, Kim An, huyện Thanh Oai của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hà Nội.

Tham khảo thêm: Kế hoạch sử dụng đất xã Hồng Dương

- Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Đền Hồ thôn Ngọc Liên, xã Kim An của TTPTQĐ.

- Đấu giá QSD đất khu Trường Danh thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai của TTPTQĐ.

- Trụ sở công an xã của UBND xã Kim An.

- Chuyển đổi mục đích ao vườn, xen kẹt trong khu dân cư (21 xã, thị trấn).

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Oai TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn