Kế hoạch sử dụng đất xã Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Liên Châu.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Liên Châu có 4 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là: Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu trạm bơm Phương Nhị; Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Mai; Đấu giá QSD đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở thấp tầng khu Mộc Dưới, thôn Châu Mai; Nâng cấp, mở rộng đường Tân Ước – Liên Châu đi huyện Thường Tín.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Liên Châu trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Oai. Theo văn bản này, xã Liên Châu có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Đấu giá cho thuê QSD đất đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu và công trình phụ trợ tại xã Hồng Dương và xã Liên Châu, huyện Thanh Oai của TTPTQĐ.

Tham khảo thêm: Kế hoạch sử dụng đất xã Kim Thư

- Trụ sở công an xã của UBND xã Liên Châu.

- Chuyển đổi mục đích ao vườn, xen kẹt trong khu dân cư (21 xã, thị trấn).

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Oai TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn
Đà Nẵng phát triển đô thị mới về phía tây và tây bắc, huyện Hòa Vang sẽ lên thị xã với tốc độ đô thị hóa mạnh
Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa lớn hơn 85%, đủ điều kiện thành lập Thị xã, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường.