Đường sẽ mở ở xã Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên theo quy hoạch.

Tiền Phong là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm về phía đông nam của huyện và có diện tích hành chính là 4,70 km2. Xã Tiền Phong nằm gần Đường 200 về phía tây, đây là một tỉnh lộ quan trọng của tỉnh Hưng Yên, toàn tuyến có chiều dài khoảng 37,6 km, chạy qua 19 xã, thị trấn của ba huyện gồm: Yên Mỹ, Ân Thi và huyện Tiên Lữ thuộc tỉnh này.

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm một vài tuyến đường sẽ mở ở xã Tiền Phong. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi hoặc theo bản đồ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi được UBND huyện Ân Thi thông báo về việc công khai lấy ý kiến góp ý ngày 15/4; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt ngày 2/10/2020.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu hồng là một trong số những đường sẽ mở ở xã Tiền Phong trong tương lai theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi: Tuyến đường này chạy ngang qua trung tâm địa bàn xã.

Đường sẽ mở ở xã Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Tiền Phong trong tương lai.

Đường sẽ mở ở xã Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XàTIỀN PHONG trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XàTIỀN PHONG trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XàTIỀN PHONG tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN ÂN THI tại đây.

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).