Đường sẽ mở ở xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Tự Lạn theo quy hoạch.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Bắc Giang mới nhất

Xã Tự Lạn thuộc địa bàn huyện Việt Yên. Xã có diện tích 9,21 km².

Vị trí cụ thể của xã Tự Lạn như sau: Phía đông giáp xã Minh Đức; phía tây giáp xã Việt Tiến; phía nam giáp xã Trung Sơn; phía bắc giáp xã Thượng Lan.

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Việt Yên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030.

Hiện tại, người dân ở xã Tự Lạn có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm Tỉnh Bắc Giang qua QL 37,...

Tuyến đường này giúp người dân xã Tự Lạn có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Việt Yên.

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Tự Lạn được thuận tiện hơn.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Tự Lạn thể hiện trên các bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030:

Đường sẽ mở ở xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Tự Lạn trên bản đồ Google vệ tinh.

 Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Tự Lạn trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên.  

 Hình ảnh thực địa trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Thông tin trong bài mang giá trị tham khảo).

- Xem chi tiết đường sẽ mở xã Tự Lạn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Tự Lạn TẠI ĐÂY.